Geschiedenis Macedonië

In de republiek Macedonië is er één nationale officiële taal en dat is het Macedonisch. In Bulgarije worden er door sommigen een dialect of een variatie van het Bulgaars gesproken, dit is in feite geen standaard taal. In het westen van het gebied waar de republiek Macedonië ligt leeft er een groep Albanese die in de minderheid is, deze zijn onder meer gevestigd in de centrumsteden Debar, Gostivar en Tetovo. Je moet erbij denken dat ook de meerderheid telt. In alle gemeenten waar percentueel meer dan 20 procent Albanezen wonen kan het Albanees gesproken worden. Deze taal wordt ook gebruikt voor vragen aan de overheid en aan het gemeentelijk bestuur. De wegwijzers en straatnaamborden zijn ook in de hoofdstad van Macedonië Skopje, waar de bevolking Macedonisch in de meerheid is tweetalig. Het Turks wordt ook nog in Macedonië door z'on 200.000 mensen gesproken. In de gemeenten genaamd Centar Župa en Plasnica wordt er meeren deels Turks gesproken door de bevolking. Er wordt verder nog over het algemeen het Servisch beheerst als een tweede taal, dit komt doordat Macedonië vroeger een deel was van Joegoslavië.

geschiedenis macedonie

Middeleeuwen

In de middeleeuwen hebben slavische stammen lang over Macedonië geregeerd totdat Servië in het ja ar 1345 een deel van Macedonië binnen drong en het deel Thracië overnam. Tientallen jaren later waren het de Turken die in het jaar 1381 het gedeelte Sofia hebben overgenomen door vele slagen.

Twintigste eeuw (eerste helft)

In de eerste helft van de 20e eeuw hebben er een paar oorlogen plaats gevonden in Macedonië. De eerste oorlog was die van 1912 toen Servië een deel veroverde van Macedonië. Dit wordt ook wel de eerste Balkanoorlog genoemd. Zeven jaar later veranderde dit door het verdrag van Neuilly waarin stond dat Bulgarije dit gebied aan Servië zou moeten afstaan.

Twintigste eeuw (tweede helft))

Nadat de tweede wereldoorlog is Macedonië lange tijd een deel van de staat Joegoslavië geweest. Later in het jaar 1963 is het vernoemd naar Socialistische Republiek Macedonië. Vele vele jaren later is de staat toch uiteindelijk onafhakelijk geworden. Dit gebeurde op 8 september 1991 door een referendum dat ze onafhakelijk werden van Joegoslavië.

Na de onafhakenlijkheid

In de jaren 90 had Macedonië vrijwel geen problemen met de betrekking tot de oorlogen die in Joegoslavië plaats vonden. Tot het jaar 1998 liep alles op rolletjes maar dat veranderde allemaal in dat jaar. Premier Gregoriefski kwam aan de mach en meteen brak er een oorlog uit in Kosovo. Heel veel albanezen vluchtten toen uit het stadje Kosovo naar Macedonië toe. Daar troffen ze vele andere Albanese groepen tegen die ook gevlucht waren. Dit lostte niet veel op, omdat er 3 jaar later een opstand was van de albanezen die waren gevlucht naar Macedonië. Nu stonden de Albanezen tegenover het leger van Macedonië. Dit werd allemaal opgelost door het akkoord van Ohrid en later heeft de Navo besloten om te helpen bij de situatie. Dit deden ze door wapens in te nemen van het Albanesische volk dat gebeurde in september van 2002. De Navo stuurde de Task Force Fox naar Macedonië.