Inwoners Macedonië

De republiek Macedonië De Republiek genaamd Macedonië is een land die in het midden van de Balkan ligt en dat is in Zuidoost-Europa. Het is een van de staten die zijn opgevolgd van de voormalige Socialistische Federale Republiek genaamd Joegoslavië, waarvan het land zich in het jaar 1991 onafhankelijk heeft verklaard. Dit land werd dan ook in het jaar 1993 lid van de Verenigde Naties, dit met een gevolg van een geschil met Griekenland over de naam. Het werd alleen toegelaten onder de voorlopige verwijzing van de voormalige republiek Joegoslavië , dit is afgekort vernoemd naar Fyrom. Macedonië begrensd zich aan Kosovo, Servië, Bulgarije, Griekenland en Albanië. De hoofdstad van Macedonië is Skopje, die in 2006 een inwoner aantal had van 670.000. Macedonië heeft 16 bergen die hoger zijn dan 2000 meter en het land heeft meer dan vijftig meren. De republiek Macedonië is ook lid van de Raad van Europa en ook nog van de Verenigde Naties. Dit land heeft zich ook als kandidaat beschikbaar gesteld voor de toetreding tot de Europese Unie, dit sinds december. Het land heeft ook zijn lidmaatschap van de NAVO aangevraagd.

Demografische gegevens Macedonië

Er wonen in Macedonië 2,081 miljoen mensen. Macedonië is dan ook een land die dunbevolkt is, de bevolkingsdichtheid bedraagt namelijk maar iets meer dan 80 inwoners per km2.

 • De natuurlijke bevolkingsgroei van Macedonië bedraagt 0,21%
 • Geboortecijfer per 1000 inwoners bedraagt 11.64
 • Sterftecijfer per 1000 inwoners bedraagt 9.04
 • Levensverwachting voor de mannen is 72,2 jaar en voor de vrouwen 78,6 jaar
inwoners macedonie

Samenstelling naar leeftijd in percentage:

 • 0-14 jaar is 17,7%
 • 15-64 jaar is 70,2%
 • 65+ is 12,1%

Samenstelling inwoners in percentage

In 2014 wonen er in Macedonië:
 • Macedoniërs (64,2%)
 • Albanezen (25,2%)
 • Turken (3,9%)
 • Roma (2.7%)
 • Serven (1,8%)
 • Overigen (2,2%)
De overigen bestaan uit een aantal Vlach, dit is een bevolkingsgroep waarbij de verwante taal Romeins is.

Klimaat en weer Macedonië

Macedonië heeft een gematigd landklimaat, dit komt onder invloed van de Middellandse Zee. De vier seizoenen zijn dan ook duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het is mogelijk dat de lente kort kan zien. De temperaturen worden ook in elk seizoen getemperd en dat komt doordat het land voornamelijk uit bergen bestaat waardoor dit invloed heeft. In de Vardar-valei, Polje, Ovce en de delen van de Pelagonia-hoogvlakte die lager liggen kan de temperatuur in de zomer erg hoog zijn en in de winter is het over het algemeen relatief mild. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië kunnen de temperaturen in de maanden juli en augustus ook erg hoog worden. De temperaturen kunnen rond de 35 graden liggen. In het zuiden, dit is met name in de regio genaamd Demir Kapija liggen de temperaturen regelmatig rond de 40 graden. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 21 graden in de maanden juli, augustus en september, de temperatuur ligt rond de 3 graden in de maanden januari, februari en maart. In de bergachtige gebieden komt voornamelijk af en toe een zomerse onweersbui voor.