Over Macedonië

Over Macedonië

over macedonie M acedonië was een voormalig deel van Joegoslavië. Het was eerst niet de bedoeling om zich zelf te scheiden, ze dachten dat ze het niet zouden redden op economisch gebied. Griekenland en Servië waren het er niet mee eens dat Macedonië een zelfstandig land werd. Griekenland vond dat Macedonië de naam van Griekenland had afgepakt. Ze waren het ook niet eens met de vlag die Macedonië had. Bulgarije daarentegen vond het niet erg dat Macedonië zelfstandig werd. In de tijd dat Macedonië zelfstandig werd was er een oorlog tussen Joegoslavië, Kroatië en Bosnië. Het grootste probleem waar Macedonië nu mee zit zijn Albanezen, Albanezen krijgen in het land geen hoge functies en hierdoor rust er woede onder de Albanezen. De Macedoniërs leven apart van Albanezen en er wordt weinig contact gemaakt tussen die twee groeperingen. Macedonië heeft inmiddels zijn eigen vlag.

Cultuur

Macedonië is een populaire vakantiebestemming geworden en de mensen zijn er erg aardig. De bevolking is jong en oud, veel familie woont dichtbij elkaar. Doordat Macedonië het op een na hoogste land van Europa is zijn er veel schapenherders. Schapenherders leven hun eigen leven en onderhouden vaak hun boerderij. Je ziet op hoge punten op bergen vaak de huizen van de schapenherders zitten. Macedonië heeft ook een typisch eigen muziek wat typisch folklore muziek is en wat alle inwoners kennen. In Macedonië staan er 1000 kerken voor elke dag van het jaar staat er zelfs een kerk, dit is erg bijzonder en veel mensen in Macedonië zijn daarom ook gelovig.

Albanië

Albanië grenst aan Macedonië. Er zijn een aantal conflicten tussen deze landen geweest. Vanwege de oorlog vroeger die plaatsvond in Joegoslavië wat toen nog meerdere landen waren zijn er nog steeds een paar conflicten tussen Albanië en Macedonië vanwege de onafhankelijkheid van Macedonië. Albanië was het niet eens met Macedonië omdat ze een naam aan hielden die in een provincie van hun dezelfde naam had. Albanië heeft zijn eigen taal maar sommige Albaniërs kunnen ook Macedonisch spreken, Albanië heeft zijn eigen cultuur en leven anders dan Macedoniërs.

Ontwikkeling

Macedonië werd op 8 September 1991 onafhankelijk. Daarvoor was het een deelrepubliek van Joegoslavië. Macedonië was vroeger meer een landstreek dan een echt land. De streek strekte zich uit over Noord Griekenland. Staatkundig is de streek in drie landen verdeeld. In de zevende eeuw voor Christus werd het oude Macedonische koninkrijk gesticht. Dit rijk omvatte de gebieden die op dit moment liggen in het noorden van Griekenland, in het zuidwesten van Bulgarije en in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. In Nederland wonen er inmiddels ook al een stuk Macedoniërs die nu al een tijdje in Nederland wonen. Ze zijn in Nederland komen wonen toen er oorlog uitbrak in Joegoslavië. Ook veel Joegoslaviër zelf zijn gevlucht toen er oorlog uitbrak.

Talen

De officiële taal die in Macedonië wordt gesproken is Macedonisch. In Bulgarije is dit een dialect. In het westen van Macedonië leeft een kleine groep Albanezen. Turks wordt ook nog gesproken door ruim 200.000 mensen in Macedonië. Wegwijzers en straatnaamborden zijn meestal 2 talig in Macedonië. Servisch wordt goed beheerst als 2e taal in Macedonië. Het Macedonisch alfabet zijn in aparte letters geschreven. Een groot deel in Macedonië is Orthodox en een minderheid Joods of islamitisch. In Macedonië staan een hoop kerken.

Terug naar boven